Top Definition
Givin a biddy the bidniss Fierce (SEX)

(Quailifications for good bonkie)
1. Fat butt

2. Nice size tittes.
3. Slim waist

4. Thick thighs.
5. Shes a freak
6. Sucks a meannnnnnnnnn dickkkkkkkk
I was walkin down the street wit my negra and i saw this sexy biatch past me witta dime face. and i said to my nugga "yo ima bonkie that bitch and her couisnt." "Also im bonkie her throat and tonsels."

My nigga replies " worrrrd"
viết bởi realadel 30 Tháng ba, 2011
Southern slang for ass
I slipped the vibe (vibrator) up my bonkie.
viết bởi Jake 24 Tháng tám, 2005
a successful completion of a bonking session, see bonk, a fuck.
me got me some wicked bonkie last night

me like da bonkie

no bonkie in da room
viết bởi Karim 20 Tháng mười, 2004
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×