a strange substance made out of bananas
"doo doo doo doo da, doo doo da doo, doo doo doo doo-doo doo doo-doo da da doo doo doo doo doo, banana bont!"
"you are teh bont"
"this is so bonty"
viết bởi splintax 04 Tháng một, 2005
Top Definition
Bonts is a term for when the banter is so harsh that the word banter isn't good enough to express the harshness of what's just been said
Ooooh Ryan dat is harsh bonts dat
viết bởi Jc99 28 Tháng năm, 2013
To insert something into something else.
I'm bonting my rod into this nook.
viết bởi ineptsegue 10 Tháng chín, 2008
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×