Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là swag:
 
1.
A group of tweakers
Guy #1: don't look now but here comes the Boof Troop.

Guy #2: shit lets get the fuck out of here!

Guy #3: WTF is the Boof Troop!?!?
viết bởi its joe mama essay 08 Tháng ba, 2010
10 -2