tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Your crib. OR a place you and or your friends hang out.
Yo man, meet me at da boogie nest" "Party at da boogie nest tonight
viết bởi Echoshade555 08 Tháng năm, 2011