tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
A slang term meaning smart and deep.
Eddie Izzard is not only funny, he's book and bone baby!
viết bởi HydranBCH 13 Tháng bảy, 2010