tìm từ bất kỳ, như là fuck boy:
 
1.
The phrase bullshit spoken with an accent
Darn I forgot my keys, Bool Sheet!
viết bởi jbreezyRulez 06 Tháng mười hai, 2008

Words related to Bool Sheet

bullshit angry darn fuck mad