tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
The Gravity Hammer in Halo 3
"He got me with the boom sword, watch out!"
viết bởi Alec Horner 01 Tháng ba, 2008

Words related to Boom Sword

boom boom! gravity hammer sword