tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
An Exclamation like Oh Yeah! and Bo' Selecta!
Boom Tiggy! (use instead of Oh yeah)
viết bởi Bob Bobberson 25 Tháng mười một, 2003