Top Definition
The act of being manipulated into an uninteresting conversation by a provacative comment or unsincere question.
Walter: Man, I had a crazy morning.
Dave: Yeah, what happened?
Walter: {Insert uninteresting story}
Dave (thinking to himself): Man, I just got boomeranged.

Alternative version:

Brendan: What did you do this weekend?
Katie: Not much
Brendan: Mine was crazy. {Insert uninteresting story}
Katie (thinking to herself}: I just got boomeranged.
viết bởi Philippe_Candeloro 08 Tháng tư, 2009
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×