tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
not a explosion but something thats loud and makes girls and guys freak out
dude that car crash was boomleur last night!
viết bởi R0ck0n1324 17 Tháng năm, 2008

Words related to Boomleur

boom freak-out loud omg scare