Top Definition
Translation: "May the seed of your loin be fruitful in the belly of your woman".
Darling Fascist Bully Boy

Give me some more money you bastard.

Boomshanka

Neil
viết bởi Pink Smurf 29 Tháng tư, 2003
Means "May the seed of your loin be fruitful in the belly of your woman." Originally from the Young Ones.
"Darling Fascist Bullyboy, Give me some more money, you bastard. May the seed of your loin be fruitful in the belly of your woman, Neil."
viết bởi James C 09 Tháng mười, 2004
Interception!
Girl: Give us a toke on that
Observer: BOOMSHANKA! Interception. Whats always the risk you take...
viết bởi protek 25 Tháng bảy, 2008
An exclaimation. typically used while smoking skangding (weed). often while playing video games and someone does something increadible!
Jon scored an amazing goal for 30 yards on pro-evo4. "BOOMSHANKA" he cried as he snached up the spliff from adam!
viết bởi howser_uk 14 Tháng chín, 2006
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×