tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
To get beaten horribly at something, such as Halo or Socom. Just another version of Pwnd
Bob got boosh'd on Halo. Everyone laughed at him.
viết bởi R0x0rz Y0ur S0x0rz 22 Tháng mười một, 2005

Words related to Boosh'd

pwnd beaten ownd owned pwned