Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
1.A person addicted to cocaine. 2.One who snorts cocaine regularly.
bootch heads steal for a fix.
viết bởi Ana-Valentina 10 Tháng năm, 2006
3 2