tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
1:A celebratory remark often used in moments of triumph
Steve: Dude I can't beleive you caught that pass!
Nick: Motherfuckin Bootna!
viết bởi Big Nuss 16 Tháng một, 2011