tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
Breakin My foot off in yo ass.
Don't make me go Bootney, Beeauch!
viết bởi Jesse Creech 24 Tháng tám, 2003