tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
bullshit, a load of crap, a lie, bologna. this can also mean "no way!"
she wuz all up in mah greeeel lyke "nigga go make me a sangwitch!" den i replied "bitch dass booty sauce!"
viết bởi LeeLeeKATZ! 04 Tháng năm, 2007