tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
anythang and everythang fo sho!
Boovenchuffy! meaning cool,in a good way, or damn!in a good or bad way
viết bởi Dom 14 Tháng mười một, 2003