tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
A girl that gets bop a lot!
Man I bop that girl too, she hella bopural...
viết bởi Car-Car<3 13 Tháng mười một, 2008

Words related to Bopural

bob bop boping bopp boppy