Top Definition
FUCKING KICKASS!!!!!!!!
That guy is SO Boran.
#boran #awesome #kick #ass #mark
viết bởi Yigger 01 Tháng tư, 2011
To gain advantage due an illegal activity on a sporting field. This can refer to diving in soccer, using the net or edges on a ping pong table. Can also mean excessive talking.
I won the match with 3 Borans.
I Boran-ed so much I can't feel my lips anymore.
#cheat #lie #deception #speak #tiredness
viết bởi urugol 15 Tháng tám, 2011
Boring.
Aw man this is well borans.
#boring #uninteresting #dull #dim #stupid
viết bởi Dean Hardman 17 Tháng ba, 2011
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×