Top Definition
When something is more boring. Instead of using more boring use boringer
My family are boringer than they used to be.
viết bởi Laura Beckham 15 Tháng sáu, 2013
a word stating a worse case of boredom
i was talkin to theresa and i said that sleep is boring, she said "go to bed" and i said no, sleep is boringer than this
viết bởi Justin Johnson 25 Tháng bảy, 2003
to be more bored at the moment then humanly possible.
This test is more boringer than the last.
viết bởi A-iric 04 Tháng năm, 2007
more than boring.. made by a blonde
Teghan is currently boringer
viết bởi Anonymous 06 Tháng năm, 2003
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×