tìm từ bất kỳ, như là muddin:
 
1.
A london cyclist on a bike from the new cycle-hire scheme set up by Boris Johnson
I was just driving down Euston Road when I almost hit a Boris Biker
viết bởi gab989 07 Tháng chín, 2010