Top Definition
Bored and/or Horny. a combination of both.
I'm sittin by myself and I'm Borney.
viết bởi JennyBugg 02 Tháng mười một, 2006
The process of boredom leading to horniness
"theres no one online and I'm so borney"
viết bởi meubastard 25 Tháng tư, 2010
Being bored and horney
So like, are you busy? Where are you? Lo key, Dude you should come by I'm so Borney....

bored horney high sex
viết bởi 8G0ldie5 07 Tháng bảy, 2016
Being bored and horney
So like, are you busy? Where are you? Lo key, Dude you should come by I'm so Borney....

bored horney high sex
viết bởi 8G0ldie5 07 Tháng bảy, 2016
Being bored and horney
So like, are you busy? Where are you? Lo key, Dude you should come by I'm so Borney....

bored horney high sex
viết bởi 8G0ldie5 07 Tháng bảy, 2016
Being bored and horney
So like, are you busy? Where are you? Lo key, Dude you should come by I'm so Borney....

bored horney high sex
viết bởi 8G0ldie5 07 Tháng bảy, 2016
Being bored and horney
So like, are you busy? Where are you? Lo key, Dude you should come by I'm so Borney....

bored horney high sex
viết bởi 8G0ldie5 07 Tháng bảy, 2016
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×