tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
Bored and/or Horny. a combination of both.
I'm sittin by myself and I'm Borney.
viết bởi JennyBugg 02 Tháng mười một, 2006
 
2.
The process of boredom leading to horniness
"theres no one online and I'm so borney"
viết bởi meubastard 25 Tháng tư, 2010