tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
school. it is a shithole.
Boroughmuir High School is a shithole. but i love it.
viết bởi vashole 29 Tháng mười, 2010