tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
a convention where Trans Fans go to
Trans Fan1: Hey I here BotCon is next week
Trans Fan2: Cool do you think I can get my original mint condition G1 Optimus Prime figure signed
viết bởi Superfool 05 Tháng mười hai, 2010