tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
Very sexy Italian last name in which only a select few elite familys have.
Wow, that family looks GOOD. They must be Bottis.
viết bởi brick99161we 05 Tháng hai, 2009
11 7
 
2.
n. an italian bag of crack
Bernie did bottis last night ! lots of them.
viết bởi yarni yaya "the yaya king" 22 Tháng hai, 2005
7 8