tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
A term reffering to a cigarette, originated in the North Shore of Long Island(NY)
"yo d-ro hit me up with a bougi, i left mine in the car"
viết bởi John Daiz 23 Tháng sáu, 2007