tìm từ bất kỳ, như là fap:
 
1.
to be uncool or just stupid.
Your face is so bougin!
viết bởi jakarta1234 13 Tháng một, 2011