tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
Somebody who is sexy. Derives from bougle.
"Did you just see Bougle? She is so Bougle-ishous"

"MMM Bougle-ishious!"
viết bởi Squishtastic 11 Tháng sáu, 2006