tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
Fat, Round, Bulging
Look at Jack Black dancing around in a leotard he looks so boulbus
viết bởi DaniR 87 24 Tháng tư, 2011