tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
A synonym for "Boil It" with Welsh background.
Ryan wants his egg boiled. So, he should Boylett.
viết bởi rcbiscuit 29 Tháng mười, 2010