Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là tex-sex:
 
1.
A pimp by blood
Damn, that guy must be a Branting, he just got with 5 chicks last night!
viết bởi me 05 Tháng mười một, 2003
4 4
 
2.
to be way to drunk or high
Dude, that's his 9th beer! He must be brantinged!!!
viết bởi ewpride 05 Tháng mười một, 2003
2 3