To make up a definition or story when one doesn't know the real answer or truth. "To baffle with baloney".
Do you really know what you're talking about, or is that a Brantism?
#pull the wool over one's eyes #confuse #astound with bullshit #bewilder #mystify #puzzle.
viết bởi Beli 12 Tháng chín, 2006
Top Definition
To make up a definition or story when one doesn't know the real answer or truth. "To baffle with buloney".
Do you really know what you're talking about, or is that a Brantism?

#synonyms: baffle #confuse #pull the wool over #befuddle #bewilder
viết bởi Beli 03 Tháng chín, 2006
To make up a definition or story when one doesn't know the real answer or truth. "To baffle with baloney".

Do you really know what you're talking about, or is that a Brantism?

#pull the wool over one's eyes #bewilder #bullshit with brilliance #befuddle #charm
viết bởi Beli 18 Tháng chín, 2006
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×