When eat a Fiber One bar, or an alternative means of Fiber and or Bran and you come down with a hot case of the farts, all day, leaving you with a Branus.
Derived from the words bran, and anus, Branus.
viết bởi Storm1979 26 Tháng bảy, 2011
Slang term for 'OK' or 'Cool'
1. Jay: "Do u talk to Monique?"
Jon: "Yeah she's branu"

2. Jay: "Wanna go get somethin to eat?"
Monique: "Branu"
viết bởi Seejay 24 Tháng bảy, 2006

Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×