tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
A fine pair of titties
Tom, have you seen the Brapatings on that Hose Hound?!

Rich, I would give my left nut to bury my boat race in that pair of Brapatings!
viết bởi Ronnie Rod On 21 Tháng mười, 2010