tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Being fabulous at being a brat.
Rhonda is Bratabulous.
viết bởi Bratasticaly Bratabulous 26 Tháng một, 2010

Words related to Bratabulous

bratastic bratiful bratkins brat bratalicious