Top Definition
to attempt to scare another individual with a gun or knife
Break yo self sucka!!
viết bởi Essence 21 Tháng tám, 2003
What you say to someone before you jack them.
If anyone ever tells you to "break yo self" prepare for a severe ass whoopin'.
In some movie the thug says "break yo self foo" beats the shit out of the guy and robs him.
viết bởi Eeepers 31 Tháng mười, 2007
What people think gangsters and thugs say before a robbery. Correct term is, "brace yo'self".
Officer! He came up to me and said, "break yo'self fool!" and then he pulled out a gun. Officer speaking corrects victim by saying, you mean " brace yo'self fool!
viết bởi Saga121 12 Tháng sáu, 2010
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×