Top Definition
The use of breakbeats in music like drum'n'bass.
Top quality breakage.
viết bởi xxx 03 Tháng tư, 2005
when something of yours breaks
I've got some major breakage here
viết bởi Silly 01 Tháng mười, 2004
The art of stopping when in ice skates
Matty:'Breakage!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'
Kat n Gem: ' oh dear'
viết bởi WEALLLOVEMR.BREAKAGE 16 Tháng tư, 2005
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×