Top Definition
The use of breakbeats in music like drum'n'bass.
Top quality breakage.
viết bởi xxx 03 Tháng tư, 2005
2 more definitions
when something of yours breaks
I've got some major breakage here
viết bởi Silly 01 Tháng mười, 2004
The art of stopping when in ice skates
Matty:'Breakage!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'
Kat n Gem: ' oh dear'
viết bởi WEALLLOVEMR.BREAKAGE 16 Tháng tư, 2005

Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×