tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
A Jewish douchebag
Hey man, check out that dude over there with the Ed Hardy shirt on eating a bagel. What a brewbag!
viết bởi Arthie Latham 08 Tháng ba, 2012