tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
One of the talented Disney girls. She is a singer-songwriter who has an amazing sense of fashion.
Bridget Mendler shows me that dreams really come true.
viết bởi Morgoth Van Moonblood 10 Tháng chín, 2012