tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
a very, independent, strong woman. would do anything for her kids
look at her, working 3 jobs
thats brinetta
viết bởi lala88888 18 Tháng năm, 2011