tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
A slang word for bro, man, or dude. Something you would say to a friend.
Hey what up bronugget!?
viết bởi Megi Mano 07 Tháng mười hai, 2010