Top Definition
When a male friend, (a bro) is acting like a girl.
"Hey, Brocahontas, stop doing your homework and come play beer pong!"
viết bởi Alexpii400 03 Tháng bảy, 2009
A bro of Native American descent.
Gonna go hang with my brocahontas in his teepee!
viết bởi JeffOzzzzzz 03 Tháng tám, 2010
A female bro.
Bromigo: "Dude I want to invite Jessica but she's a girl and only bro's are invited"

aBroham: "Bro, it's cool. She's totes a bro."

Bromigo "No bro, she has a brogina. She can't be a bro."

Jessica: "Aww."

Brosideon: "Jessica I dub thee Brocahontas. You are now a female bro and may now be brovited to the brovent."

Jessica/Brocahontas: "Yay! Thanks bro."
viết bởi Brosideon Bro 30 Tháng mười một, 2011

Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×