tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
also another term for bro , dude or homie.
(you) yo brolovski!
(them) hey bro whats up?
viết bởi SlickJoeWilly&TravTAr 25 Tháng hai, 2011