tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
The mass nation of Bro's, Broski's, Broseph's, Brotato's, or anything of the like.
Non-Bro: Dude whats going on?

Bromander: The gathering of the Broman Empire
viết bởi Brofessor Jory 03 Tháng sáu, 2010