Top Definition
-noun
1. The end of a bromance

-verb
1. The act of freeing yourself from a bromance.

2. To break up a bromance.

Provenance/Origin: "Bromancipation" is the conjunction of the three words "brother," "romance," and "emancipation."
Joe suffered bromancipation from Jim after the two of them got into a fight over a girl.
viết bởi DJR4 28 Tháng tư, 2010
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×