tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
A word formed by adding the prefix "bro".
That bromance was brotastic.

"Brotacular bromandeau, bro!"
viết bởi Bfod 08 Tháng một, 2012