tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
The ultimate Bro.
Hey, Broskowski! How's it going?
viết bởi MRAWSOME 08 Tháng hai, 2012