tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
A term used by african americans to refer to president barack obama
Yo dawg, who you voting for?

Brother Barack of course!
viết bởi zeke69 03 Tháng mười, 2010