tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
Someone who is like a gibbon or a bit dense.
Ollie, you are the Brothers Gibb.
viết bởi lalala702 15 Tháng một, 2011