tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
A pusher
Let's call Brouchatch for a slice.
viết bởi JDubs 08 Tháng sáu, 2004